KUTATÁS-FEJLESZTÉS

A BME Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpontban - BME (IT)2 - az egyetem és ipar együttműködése kettős célt szolgál: egyrészt kutatás-fejlesztés igényes, szellemi értéknövelt termékeket és szolgáltatásokat hoz létre a komplex információtechnológiai rendszeralkalmazásokhoz, másrészt működő innovációs automatizmusok és üzleti modellek kialakításával kiszélesíti és önfenntartóvá teszi az egyetemi-ipari együttműködést.

A BME (IT)2 a K+F programok eredményeit négy (termék- és szolgáltatás-orientált) alkalmazási főirányban, valamint az azokból induló termékfejlesztésekben hasznosítja. Az innovációs célok érvényesítése érdekében a szervezeti és működési rendet elsősorban az alkalmazásfejlesztési projekteknek megfelelően alakította ki.

A Tudásközponton belül létrehoztuk az egyetem és az ipar zökkenőmentes együttműködése biztosításához hazánk első egyetemi-ipari, informatikai, információtechnológiai kutató, fejlesztő és innovációs műhelyét, melyben az alapító műegyetemi szervezeti egységek kutató-fejlesztői, valamint az informatikai ipar multinacionális, illetve kis- és közepes vállalatainak szakértő munkatársai, összesen 30-40 kutató-fejlesztő dolgozik együtt folyamatosan.

A BME (IT)2 „K+F+I műhely” a tényleges és folyamatos együttműködés terepe, melyben az ipari partnerek közvetítik a piac innovációs igényeit, az egyetemi szakemberek biztosítják a legkorszerűbb módszertanokat, a modell-alapú, technologizált fejlesztési keretrendszereket, a szoftver-gyártósort, és együtt történik a technológia- és alkalmazásfejlesztés konkrét implementációja.

A BME (IT)2 tevékenysége első három évében, az inkubációs szakaszban, jelentős részben közösségi forrásokra támaszkodik. Eredményes működését azzal igazolhatja, ha megalapozza hosszú távú, rentábilis működését, és hozzájárul össztársadalmi célok megvalósulásához. Ennek megfelelően a BME (IT)2 részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Terv olyan konkrét stratégiai céljai megvalósításának elősegítésében, mint a gazdasági versenyképesség növelése, az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése, a kis- és közepes vállalatok jövedelemtermelő képességének növelése. Adottságainak megfelelően, az oktatáson és képzésen keresztül elősegíti az innovációs potenciál fejlesztését, és szakmai kompetenciájának megfelelően közreműködik a közszolgáltatások korszerűsítésében, az elektronikus közigazgatás kialakításában.