Küldetés

A BME Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont stratégiai célja a Műegyetem és az ipari partnereink kifejezetten pozitív hagyományait folytatva, a régió – szélesebb kontextusban a magyar gazdaság - versenyképességének fokozása, a termékek és szolgáltatások tudástartalmának emelése, tudásigényes munkahelyek teremtése, a technológia-intenzív kis- és közepes vállalkozások számának és profitabilitásának növelése az információtechnológia és alkalmazásai területén.

A stratégiai cél elérésének közvetlen eszközrendszere az ipari partnerekkel együtt kialakított K+F programok eredményeinek konkrét alkalmazásfejlesztési projektekben megvalósuló piaci/gazdasági hasznosítása. A közösen kialakított, összefüggő és fókuszált K+F programok új tudományos eredményeket, értéknövelt alkalmazásokat (termékeket és szolgáltatásokat), jelentős piaci hasznosulást eredményeznek, egyúttal kialakítják és megerősítik a technológia-transzferre épülő innovációs együttműködés kereteit, automatizmusait, minden résztvevőnek bevételt termelnek, és távlatilag megalapozzák a Tudásközpont működésének finanszírozását is.

A Tudásközpont eredményeinek kedvező hatása van az egyetemen folyó oktatásra, képzésre, a tananyag korszerűsítésére. A BSc, MSc és PhD képzésben résztvevő hallgatók bevonása a Tudásközpont munkájába közvetlen tapasztalatszerzést, innovációs és friss, releváns ipari gyakorlati ismerteket biztosít a hallgatóknak.