Minőségpolitika

A BME Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont - BME (IT)² legfontosabb célkitűzése olyan egyetemi-ipari együttműködések kialakítása, amelyben kiemelkedő kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenység folyik, és ezek erősítik a vállalkozások K+F tevékenységét, gyorsítják a régiók technológiai és gazdasági fejlődését, ezáltal javítják az ország gazdasági versenyképességét. Feladatait a vonatkozó jogszabályoknak, a működési előírásoknak és a megkötött szerződéseinek megfelelően, tudatos és szervezett tevékenységgel, a partnerek igényeinek és elvárásainak maradéktalanul megfelelve teljesíti.

Célkitűzéseink megvalósulásához az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert alkalmazunk. A minőségbiztosítási feladatokat meghatározott jogkörrel rendelkező minőségirányítási vezető látja el. A vezetőség minőség iránti felelősségével és elkötelezettségével érvényesíti követelményeit, és az azoknak való megfelelést várja el a BME (IT)² minden munkatársától és partnerétől.

A BME (IT)² a minőségi technológia- és alkalmazásfejlesztési eredmény eléréséhez elengedhetetlennek tartja, hogy munkatársai magas szintű és naprakész tudással rendelkezzenek, ezért megköveteli és támogatja a folyamatos képzést és önképzést. Munkatársaink szakmai felkészültségét, fejlődését, teljesítményét nyomon követjük. Minőségirányítási rendszerünk kulcskérdése az elvárt minőség teljesítése, ezért szakembereink mellett szállítóinktól, partnereinktől is megköveteljük a megbízások színvonalas és pontos teljesítését. Szállítóinkat, partnereinket ennek érdekében folyamatosan felügyeljük, és teljesítéseik alapján értékeljük. Elsősorban azokkal kívánunk hosszú távon együttműködni, akik azonosulnak minőségirányítási törekvéseinkkel. A folyamatos fejlődés érdekében feltárjuk folyamatainkban az eltéréseket, és intézkedéseket teszünk azok, valamint az eltérést kiváltó okok megszüntetésére.

Gondoskodunk arról, hogy munkatársaink és partnereink megismerjék, megértsék, munkájukban érvényesítsék minőségpolitikánkat és minőségirányítási követelményeinket, valamint tudatában legyenek tevékenységük fontosságának és szerepüknek a minőségcélok elérésében. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés, a kezdeményezés a minőség javítására, melyhez minden feltételt biztosítunk számukra.